Εδώ γράφουν οι δάσκαλοι και οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου


Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη γνωριμία των μαθητών/τριών με το φυτό της ελιάς. Αφού εξιστορήθηκε ο μύθος γύρω από το όνομα της πόλης των Αθηνών (Διαμάχη Αθηνάς-Ποσειδώνα), τα παιδιά ζωγράφισαν σχετικά θέματα. Μετά από κάποιες μέρες τα παιδιά με τους δασκάλους μάζεψαν ελιές από τον κήπο του σχολείου, τις οποίες χρησιμοποίησαν οι μαθητές/τριες μεγαλύτερων τάξεων στα δικά τους προγράμματα.

PB120825.JPGPB12.jpg

Ακολούθησε σπορά οπωροκηπευτικών και καθημερινή φροντίδα τους. Τα παιδιά γνώρισαν τους καρπούς των ανωτέρω φυτών. Όταν αυτά έφτασαν σε ικανοποιητικό ύψος, μεταφυτεύτηκαν σε δοχεία των παιδιών, τα οποία και πήραν στο σπίτι τους. Κατά την ίδια περίοδο συμμετείχαμε στη δενδροφύτευση που έλαβε χώρα στο Δήμο μας. Η συμμετοχή αυτή συνεχίστηκε και με επισκέψεις, κατά τις οποίες φρόντιζαν τα φυτά με καθαρισμό χόρτων και πότισμα.

P1011173.JPG

P1011172.JPG

P101.jpg
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση ενός δρώμενου που παρουσίαζε τις φάσεις, στις οποίες επιμερίζεται το έργο ενός καλλιεργητή. Συγκεκριμένα, τα παιδιά χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες. Η πρώτη ήταν τα φυτά που κάθονταν σε εμβρυική στάση στην πρώτη θέση. Από πίσω, σε σχετική απόσταση ικανή να επιτρέψει τη διέλευση παιδιών, ήταν τα παιδιά (δεύτερη ομάδα) που θα υποδέχονταν τον καρπό του φυτού. Από πίσω τους ήταν τα παιδιά της τρίτης ομάδας που θα φύτευαν, ακολουθούσε η τέταρτη ομάδα που επιφορτίστηκε με το έργο του πρώτου ποτίσματος και τέλος η πέμπτη ομάδα που θα πότιζε για δεύτερη φορά. Η τρίτη ομάδα περνώντας μπροστά από τη δεύτερη φύτευε και μετά λάμβανε θέση στο τέλος της παράταξης. Στη συνέχεια η τέταρτη ομάδα περνούσε μπροστά από τη δεύτερη, πότιζε και λάμβανε τη νέα θέση της στο τέλος της παράταξης. Ακολούθως η δεύτερη ομάδα μεταφύτευε στην πλάτη της πρώτης ομάδας, επέστρεφε στην αρχική της θέση και την ακολουθούσε η πέμπτη ομάδα που περνούσε πίσω από την πρώτη και πότιζε. Τέλος, τα “φυτά” της πρώτης ομάδας άρχισαν να μεγαλώνουν σταδιακά μέχρι που έλαβαν την τελική τους μορφή.3ΝΠ-1Α.jpg
3ΝΠ-3Α.jpg